Utförda arbeten

All form av gräv och schaktarbeten så som;

Husgrunder med tillhörande och avloppsdragningar.

Avloppsanläggningar = minireningsverk.

Byggnationer av vägar, ridbanor.

Dikningar.

All form av kabeldragning; mångårig erfarenhet genom samarbete med Vattenfall och El Tel(snart 30 år)